EN | CZ

AK Bánský, Helmová & Partneři

Komplexní přístup k Vašim problémům

Naše advokátní kancelář vznikla spojením dvou advokátních kanceláří, které mají dohromady přes 50 let zkušeností na českém, ale i evropském trhu poskytování právního poradenství. Tyto zkušenosti jsou Vám k dispozici ve spojení s naším týmem, který je složen z profesionálů tak, aby byl schopen právního poradenství prakticky ve všech oblastech práva soukromého a ve většině oblastí veřejného práva. Jsme přesvědčeni, že na základě naší dlouholeté praxe dokážeme vždy společným úsilím nalézt cestu k úspěšnému řešení právního problému, a tím i k Vaší plné spokojenosti. Jsme Vaše advokátní kancelář.

Naše služby


Založení společností


Založení všech forem obchodních společností, spolků a fundací: veřejná obchodní společnost,

více

administrativní služby


Administrativní služby pro obchodní společnosti, včetně možnosti sídla společnosti v sídle advokátní

více

přeměny společností


fúze společností, rozdělení společností, změny právní formy společnosti

více

převody majetkových podílů


zajištění smluvní dokumentace, popřípadě spolupracujícího notáře i bez možnosti účasti

více

majetkové operace se závodem


prodej závodu společnosti či jen části, zajištění ocenění závodu (části závodu),

více

zrušení společnosti


zrušení společností s likvidací nebo bez, spolupráce s účetními a daňovými poradci...

více

insolvenční řízení


zastupování při insolvenčním řízení, ať již ze strany dlužníka nebo věřitele,

více

smluvní dokumentace


vyhotovíme všechny druhy smluv dle občanského zákonníku: zejména kupní smlouvy, darovací,

více

nemovitosti


zajistíme kompletní servis při uzavírání kupních, darovacích a směnných smluv, nebo smluv o

více

procesní právo


zastupujeme účastníky řízení ve sporu před soudy České republiky u všech stupních

více

rodinné právo


příprava podkladů pro sporný i nesporný rozvod, zastupování v rozvodovém řízení,

více

pracovní právo


Příprava pracovních smluv a jiných dohod ve věcech zaměstnaneckých poměrů, zastupování zaměstnane i

více

zřízení nestátního zdravotnického zařízení


kompletní servis při založení ordinace a to jak pro právnické nebo fyzické osoby, převod ordinace od

více

vymáhání škody


zastupování stran (poškozeného pacienta nebo lékaře) ve věcech vymáhání škody při

více

zastupování před zdravotními pojišťovnami


zastupování subjektů - fyzických i právnických osob, které podnikají jako nestátní

více

veřejné zakázky


kompletní administrace zadávacího řízení pro veřejné či sektorové zadavatele včetně

více

koncesní řízení


zastupování zadavatelů v koncesním řízení

více

soutěž o návrh


organizační zajištění průběhu architektonických soutěží v režimu zákona o veřejných

více

Široká nabídka služeb

S ohledem na různou odbornost našich advokátů, dokážeme uspokojit poptávky klientů ve všech právních oblastech a ve spolupráci s dalšími odborníky i ve všech odvětvích práva, včetně daňového a finančního poradenství.

Spolupráce s předními zahraničními kancelářemi

Naše kancelář je spolupracující kanceláři s Andreas Neocleous & Co (www.neocleous.com), Kaiser & Kaiser (www.advokaten.li) jakož i s její poradenskou sekcí Fiduciana Verwaltunganstalt (www.fiduciana.com).

Úspěch ve výsledcích

Spolupracujeme jako tým a sdílíme své znalosti za účelem neustálého zlepšování, vzdělávání a inovace, čímž dokážeme zabezpečit nejlepší výsledky pro klienta.

Osobní přístup

Hlavní prioritou naší kanceláře je spokojený klient.

Integrita

Dodržujeme nejvyšší standardy v oblasti osobní i profesionální etiky, čestnosti a důvěry.

Odpovědnost

Jsme odpovědni za plnění našich závazků vůči klientům s jasným porozuměním naléhavosti a odpovědnosti obsažených v těchto závazcích.

Náš tým

AK Bánský, Helmová & partneři

Advokáti a další zaměstnanci působící v advokátní kanceláři

 • Lucie Borhyová

  Advokátní kancelář Bánský a partneři mi pomáhá při řešení mnoha osobních situací. Osobně jsem byla se službami advokátní kanceláře Bánský a partneři velmi spokojena. Jako klientka jsem získala nejen právní služby, ale především pocit profesionality. Získala jsem skutečný pocit zázemí - vždy, když jsem potřebovala. Jednání bylo rychlé a pokaždé byl dodržen domluvený termín. Měla jsem pocit, že se věnují pouze mně.

 • Ing. Petr Hendrych - jednatel

  S advokátní kanceláří Bánský a partneři spolupracujeme již déle než 12 let a za tuto dobu jsme poznali jen velmi vstřícný přístup a ochotu. Dříve jsem zkusili několik advokátních kanceláří, ale vždy jsme byli v něčem nespokojeni. Na advokátní kancelář Bánský a partneři se rádi obracíme s jakýmkoli problémem a víme, že se dočkáme vždy kvalitního výsledku.

  pietro filipi, s.r.o.

 • Ing. Miroslav Schön - jednatel/předseda představenstva

  S činností advokátní kanceláře Bánský a partneři jsem nanejvýš spokojen. Sjednané činnosti jsou prováděny s maximální péčí, s ochotou a vstřícností. Vysoce hodnotím profesní přístup, pružnost, komplexnost, flexibilitu při řešení problémů a jazykovou vybavenost.

  Euro - Agency s.r.o./ Mountfield HK, a.s.

 • Ing. Jiří Jelínek - generální ředitel

  Advokátní kancelář poskytuje v posledních 5 letech pro naši společnost perfektní služby a významně tím podporuje náš byznys v České republice i v zahraničí.

  Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

 • Ing. Ivan Drbohlav - generální ředitel

  S advokátní kanceláři Bánský a partneři spolupracujeme rádi hlavně z důvodu vstřícného, rychlého a účinného řešení našich problémů. Osobně velmi oceňuji jasný výklad všech aspektů problému (jak v češtině, tak i v angličtině), vždy několik návrhů řešení včetně upozornění na možná rizika. Při osobních jednáních mne profesionální přístup právníků advokátní kanceláře přesvědčil, že jsme v dobrých rukou

  Mountfield a.s.

 • Marek Kracík - jednatel

  Advokátní kancelář Bánský a partneři poskytuje naší společnosti komplexní právní poradenství jako je příprava všech stěžejních smluvních dokumentů, připomínkování smluv našich obchodních partnerů, řešení zaměstnaneckých vztahů, až po vymáhání pohledávek. Se spoluprací jsme maximálně spokojeni. Poskytované služby jsou rychlé, profesionální a vždy precizní.

  MARIMEX CZ, s.r.o.

Novinky

AK Bánský, Helmová & partneři

5. 5. 2020 Legislativní změny ke zmírnění dopadů epidemie v daných odvětvích k 1.5.2020

24. 5. 2017 Závazné stanovisko správce daně k transferovým cenám

Jedním z úkolů správce daně je ohlídat to, aby při obchodování mezi spojenými osobami byly nastaveny obvyklé ceny. O spojených osobách hovoříme zejména v případech, kdy mají firmy stejného člena statutárního orgánu, podobnou vlastnickou strukturu, či jsou vlastněny příbuznými. Při obchodování mezi takovými firmami hovoříme o tzv. převodních nebo transferových cenách. Ty mohou být nastavovány neobvykle nízko za účelem zkrácení daně, nebo také neobvykle vysoko za účelem umělého snížení nákladů. Následná kontrola cen ze strany správce daně, tedy finančního úřadu, potom může být problémem i pro podnikatele, kteří cenu stanovili v neobvyklé výši i nezáměrně, neboť zjistí-li správce daně, že cena je nestandartní oproti cenám při obchodování s jinými firmami, hrozí správce daně postihem ve formě doměření daně i postihy jinými. Povinnost dokázat to, že cena byla nastavena obvyklým způsobem, poté leží na kontrolované firmě. Zákon o dani z příjmu však přináší možnost, jak důkazní břemeno přenést na správce daně. Tím je institut závazného stanoviska. Podnikatelé mají totiž nyní možnost si od správce daně vyžádat závazné stanovisko, ve kterém bude určeno to, co je považováno za obvyklou výši ceny. Při následné finanční kontrole pak správce daně nemůže rozporovat výši transferových cen a kontrolovaným subjektům již nehrozí žádné postihy, neboť stanovisko je pro samotný finanční úřad závazné. Celý postup vyžádání si závazného stanoviska správce daně k transferovým cenám i související právní poradenství je jednou ze služeb poskytovaných naší advokátní kanceláří.

24. 3. 2017 Nové povinnosti firem vyplývající z nařízení o ochraně osobních údajů

25. května 2018 vstoupí v účinnost obecné nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů, dále známé pod zkratkou GDPR. Nařízení ruší dosud platnou právní úpravu a přináší rozsáhlé změny a nové povinnosti pro všechny, kdo zpracovávají osobní údaje fyzických osob. Nová právní úprava poté zasáhne ještě zásadnějším způsobem ty firmy, které například shromažďují citlivá data, nebo osobní údaje zpracovávají ve větším rozsahu. Mezi nové povinnosti pak bude patřit například povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, vést záznamy o zpracovávaných osobních údajích a ohlašovat případy úniku takových dat. Jak je díky rozsahu nařízení patrné, firmy se na něj budou muset včas a odpovídajícím způsobem připravit, což zahrnuje jak právní revizi stávající dokumentace, tak přijetí mnoha nových opatření. Firmám, které povinnosti vyplývající z nového nařízení nesplní, poté hrozí pokuty ve výši až 4% z ročního obratu, nebo do výše 20 milionů Eur, společně s možnou diskreditací vyplývající z povinnosti hlásit únik osobních dat.

trinity

Elišky Krásnohorské 10/2
110 00 Praha 1 - Josefov
e-mail: sekretariat@akbh.cz

Tel: +420 224 812 325
  +420 733 126 334
   
 Fax: +420 224 819 435